OKUDUKLARIM

 
      Küheyli Buharlan 

     ( Roman , 2009 )     

      Mümtaz Mehmet Tütüncü       

      Kanat Kitap     

       " MEGAFONLU MUSTAFA PAŞA :  ... Devlet işleri, malum... Bazan her gün bir ötekinin aynısı gibi geliyor, zira yaptığımız şeyler esasında aynı şeyler... Karar alıp hüküm veriyoruz... Karar almak için ahval ve şeraiti tetkik ediyoruz... Ahval ve şeraiti tetkik için, makamımıza arz edilmiş vaziyetnamelere bakıyoruz,defterlere bakıyoruz, rakamları gözden geçiriyoruz...Yahu, rakam deyince, bak biraz önce aklıma başka bir fikir geldi... Bilirsin, devletin kayıtlarında sürüsüne bereket kalem malumat var... Yok efendim, ona buna tahsis edilen araziler, yok ondan bundan toplanan vergiler, yok her mıntıkadaki hane sayısı, yok her sancakta ne kadar kişi hangi işlerle iştigal edermiş vesaire vesaire, sen on misal ver, ben yüz misal vereyim...İmdi, gün içinde zırt pırt herhangi bir kalemin yekununu bilmek icab ediyor... Amma ve lakin öyle pat deyince netice alınamıyor, mümkün mü, haşa ... Katiplerin en işlek zeka sahibi olanının bile hesap yapma hızı belli ... Oysa bana insanüstü süratte yekün alabilecek bir katip lazım. Belki bir alet olsa... Zira aletler insan elinden çabuk olabiliyor, ya ... Şimdi ben düşünüyorum, mesele en nihayet cem' ve zarp amellierini hızlandırmak, ki bunlar defalarca tekrarlanan  ama esasta hep aynı olan ve basit şeyler, aletler de zaten basit ve tekrarlı ameliyelere iyi gidiyor, öyle değil mi , Çelebi ? Bundan istifade fikriyle, rakamları hususi bir tarzda işaretlendirerek işaretler arasında cem' rabıtaları kurulması mümkün kılınsa , bu rabıtaların içinde sabitlendiği ve işaretleri birbirine tebdil etme esasıyla işleyen bir hesap aleti yapılamaz mı ? Neticede üçü beş ile toplamanın ..."  ( sayfa 17 )

 

 
<< Başlat < Önceki 21 22 23 24 25 26 Sonraki > Son >>

Sayfa 22 > 26